Cloud Premium

VPS Cloud - B r o n z e

Perfect pentru un mic proiect

CPU Intel® Xeon® E5-2697v4
CPU core 2 @2400 MHz
RAM 2GB
Storage 60GB
Adrese IPv4 /32 (1 IP)
Adrese IPv6 /64 (Assigned)
Burst 1Gb/s
Minim garantat 100 Mb/s


VPS Cloud - S i l v e r

Un plan pentru nivel mediu

CPU Intel® Xeon® E5-2697v4
CPU core 4 @2400 MHz
RAM 4GB
Storage 120GB
Adrese IPv4 /32 (1 IP)
Adrese IPv6 /64 (Assigned)
Burst 1Gb/s
Minim garantat 120 Mb/s


VPS Cloud - G o l d

Optimizat pentru afacerea ta

CPU Intel® Xeon® E5-2697v4
CPU core 6 @2400 MHz
RAM 6GB
Storage 180GB
Adrese IPv4 /32 (1 IP)
Adrese IPv6 /64 (Assigned)
Burst 1Gb/s
Minim garantat 180 Mb/s


VPS Cloud - P l a t i n u m

Evoluţie şi dezvoltare

CPU Intel® Xeon® E5-2697v4
CPU core 8 @2400 MHz
RAM 8GB
Storage 240GB
Adrese IPv4 /32 (1 IP)
Adrese IPv6 /64 (Assigned)
Burst 1Gb/s
Minim garantat 200 Mb/s