Cloud Premium

VPS Cloud - B r o n z e

Perfect pentru un mic proiect

CPU Intel® Xeon® E5-2697v4
CPU CORE 1 @ 2300 MHz
RAM 1GB DDR4
Storage 10GB SSD
Adrese IPv4 /32 (1 IP)
Adrese IPv6 /64 (Assigned)
Conexiune 100 Mb/s


VPS Cloud - S i l v e r

Un plan pentru nivel mediu

CPU Intel® Xeon® E5-2697v4
CPU CORE 2 @ 4600 MHz
RAM 2GB DDR4
Storage 60GB SSD
Adrese IPv4 /32 (1 IP)
Adrese IPv6 /64 (Assigned)
Conexiune 200 Mb/s


VPS Cloud - G o l d

Optimizat pentru afacerea ta

CPU Intel® Xeon® E5-2697v4
CPU CORE 4 @ 9200 MHz
RAM 4GB DDR4
Storage 100GB SSD
Adrese IPv4 /32 (1 IP)
Adrese IPv6 /64 (Assigned)
Conexiune 400 Mb/s


VPS Cloud - P l a t i n u m

Evoluţie şi dezvoltare

CPU Intel® Xeon® E5-2697v4
CPU CORE 6 @ 13800 MHz
RAM 6GB DDR4
Storage 200GB SSD
Adrese IPv4 /32 (1 IP)
Adrese IPv6 /64 (Assigned)
Conexiune 600 Mb/s